Aktuellt

Aktuellt-startsida     nästa >>>

Ny hemsida
Vi håller på att lägga över vår hemsida i Centerpartiet i Tingsryd till en annan plattform. I ett övergångskede kommer både den gamla (denna) och den nya hemsidan vara igång parallellt. Ny hittar vår nya hemsida här >> www.centerpartiet.se/lokal/kronoberg/tingsryd/startsida.html


2016-10-24
Dubbelfel – Fel att lägga ned bibliotek och felaktig information om beslutet i Smp
bibliotek
I Smålandsposten har det förekommit rena felaktigheter gällande beslut kring biblioteksnedläggningen i Tingsryds kommun. Sanningen är att vi Centerpartiet i samtliga instanser har yrkat på att folkbiblioteken ska vara kvar på kommunens samtliga sju största orter. Detta yrkande blev vi dessvärre nedröstade i. Givetvis har vi även reserverat oss mot beslutet att lägga ned biblioteken i Urshult, Konga, Linneryd och Väckelsång.

Det är Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna som har röstat för nedläggning av folkbiblioteken i Urshult, Konga, Linneryd och Urshult. Kristdemokraterna la visserligen ned sin röst när Kommunfullmäktige tog detta beslut, men Kristdemokraternas yrkande var ett steg ännu värre för kommunen då de även vill lägga ned biblioteket i Rävemåla (utöver nedläggning av biblioteken i Urshult, Konga, Linneryd och Urshult. Kristdemokraterna).

Ni hittar protokollet från KF 2016-04-25 med beslutet
i ärende § 77 Hållbar ekonomi 1.1 Bibliotek här

skarmklipp


2016-09-26
Nej och åter nej från majoriteten i Tingsryd
NejNär majoriteten av socialdemokrater och moderater måndagen den 26 september röstade igenom Tingsryds kommuns budget för 2017 vid mötet i Konga Folkets Hus blev det också nej till fyra tilläggsyrkanden från Centerpartiet.

Det mest uppseendeväckande var att majoriteten avslog ett yrkande från Lennart Fohlin att den nuvarande och sedan ett halvår obesatta 50-procentiga tjänsten som näringslivsansvarig omvandlas till en heltidstjänst som näringslivschef.
–Det hjälper inte hur många företagsbesök vi gör om vi inte har tillräckligt med resurser som kan hjälpa till att forma ett bra samarbete med näringslivet. Vi kan inte låta grankommunerna ostört segla ifrån oss utan nu är det det dags att ta tillbaka de förlorade åren och satsa på näringslivet. Det är våra företagare värda, sa Lennart Fohlin, som skrev sitt yrkande mot bakgrunden av att Tingsryd i Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuner i år hamnade på plats 200 bland 290 kommuner. Så sent som 2014 återfanns Tingsryd på plats 128.

Läs mer här >>

2016-08-24
Annie Lööfs sommartal


2016-08-21
Medlemsaktivitet på Toftahultgård
Medlemsbesök på Toftahult gårSöndagen den 21 augusti anordnande Tingsrydskretsen och Almundsryd- Urshults centeravdelning en medlemsaktivitet med besök på Toftahult gård.

Christina MorleyPå Tuftahult gård bedriver sedan tio år tillbaka Christina Morley sitt företag med bed & breakfast, stugförmedling och lantgårdscamping. Toftahult Gård är även ett småskaligt lantbruk med får och lammuppfödning. I Christinas gårdsbutik kan man fika och köpa ekologisk lammkött och skinn från lammen och fåren på gården.

På vårt besök fick vi möjlighet att lyssna till Christina när hon berättade om sin verksamhet på Toftahult gård. Vi fick även möjlighet att kalasa på hennes mycket goda ”Traditionella Afternon Cream Tea”. Christina har spenderat en stor del av sitt liv i England och vill behålla den traditionella eftermiddagsfikan med Cream Tea (te, engelska scones) trots att hon har återvänt till hemorten i Småland.

Eskil ErlandssonSom gäst på denna medlemsaktivitet hade vi även vår riksdagsledamot, och Sveriges förre landsbygdsminister, Eskil Erlandsson vilket passade utmärkt då verksamheten på Toftahult Gård är ett ypperligt exempel på verksamhet som Eskil just ville arbeta fram med sitt projekt ”Matlandet Sverige” som han drev hårt under sin ministertid.

Eskil höll ett som vanligt mycket intressant och givande anförande. Ett anförande som handlade om allt från landsbygdens förutsättningar och de svårigheter vi här lokalt står inför till frågor rörande världspolitik och oroligheterna i mellanöstern.

I detta tog Eskil bland annat upp problematiken med den kilometerskatt som regeringen planerar att straffa landsbygden med. Eskil pratade även om sitt arbetet i EU-nämnden och om behovet att verkligen få EU att arbeta med de grundfrågor som är grunden för EU, dvs trygghet och säkerhet för medborgarna i Europa.

Besök gärna Toftahult Gårds hemsida: www.toftahult.com

2016-07-24
Minnesord över Thorbjörn Fälldin
Thorbjörn Fälldin

Thorbjörn Fälldin var en av 1900-talets främsta politiska ledare i Sverige. Han bröt ett 44-årigt socialdemokratiskt maktinnehav och bildade den första borgerliga majoritetsregeringen sedan demokratins genombrott i Sverige. Som partiledare 1971-1985 ledde han Centerpartiet till de främsta valframgångarna någonsin.

Läs minnesorden över Thorbjörn Fälldin i sin helhet här >>

2016-04-23
Biblioteket representerar samhällets närvaro i lokalsamhället
bibliotekBiblioteken utgör en grundläggande del av ett civiliserat samhälle. I en tid med svikande PISA-resultat hos Sveriges skolbarn måste vi även inse att det finns ett samband mellan just sjunkande skolresultat och biblioteksnedskärningar.
Att lägga ned bibliotek är ett svek mot våra skolbarn och mot våra övriga medborgare. Det är ett svek mot vårt moderna samhälle.

Vi har helt enkelt inte råd att vara utan tillgång till biblioteken. Men biblioteken är så mycket mer än tillgång till litteratur och utlåning av fysiska böcker. Biblioteket representerar samhällets närvaro i lokalsamhället och bidrar till delaktighet i samhället genom att vara en mötesplats för utbyte av information och kunskap. Inte minst utgör biblioteken en träffpunkt för det mänskliga mötet som är så viktigt för att vi ska kunna utvecklas och må väl och känna trygghet till samhället. Biblioteken är en självklar del av vardagen och måste vara tillgängligt för alla.

Läs mer här >>

2016-04-19
Skolan är central för utveckling och livskraft
För Centerpartiet är en levande landsbygd som möjliggör att Hela Tingsryds kommun ska leva grunden för vår ideologi och för våra politiska prioriteringar. Ser man till hela kommunens bästa är skolan helt central. En nära skola för de minsta barnen är en självklar trygghetsfaktor, både för barnen och för dess föräldrar. En nära skola i dessa minsta år är en förutsättning för var människor väljer att bosätta sig när de tänker bilda familj. Trygghetsfaktorn är central liksom orternas möjlighet till livskraft. Därför ser Centerpartiet det som nödvändigt att det ska finnas skola för barnens första år i kommunens sju största tätorter.

Läs mer här >>

2016-02-18
Hållbar ekonomi speglar inte verkligheten
Närmare 3/4 av befolkningen i Tingsryds kommun bor utanför Tingsryds tätort. Detta är en grundförutsättning för vår kommun som den kommunala organisationen behöver spegla. Detta missar dock de flesta förslagen i ”Hållbar ekonomi” helt. Centerpartiet förordar istället rationaliseringar i den centrala administrationen, vissa försäljningar och en skattehöjning för att skapa en ekonomi i balans också på sikt.

Bakgrunden till handlingsplanen för hållbar ekonomi – är en kommun som under de senaste åren i takt med omfattande investeringar och borgensåtaganden dragit på sig en stor låneskuld. Det skulle kunna tolkas som att kommunen därmed är i kris, men det är förenklat att säga så. Visst ser även vi i Centerpartiet att Tingsryds kommun har vissa problem, men dessa härrör sig främst till att kommunens höga belåningsgrad och de risker som denna belåning för med sig. Därför behöver kommunen på sikt och när affärsmöjligheter ges, sälja framför allt industrifastigheter för att minska vår skuldsättning.

Läs mer här >>
Se debattartikeln i SMP här >>

2016-01-20
Lägesrapport från Centerpartiets arbete med förslagen i Hållbar ekonomi
Centerpartiet är långt ifrån klara med vårt arbete att ta fram vårt motförslag till denna del av Hållbar ekonomi. Men redan nu är vi helt på det klara med att Centerpartiet kommer att säga ett klart nej till skolnedläggningar. Likaså är vi eniga gällande behovet att behålla Linnerydsbadet och att vi inte ställer upp på att försämra stödet till samlingslokalerna i Tingsryds kommun. Vi har också i detta öppnat upp för att det nu är dags för en skattehöjning i Tingsryds kommun. En skattehöjning är motiverad när den ställs mot neddragningar inom kärnverksamheten.

En skattehöjning är dock inte den enda lösningen som Centerpartiet ser som alternativ till de mest kontraproduktiva förslagen i Hållbar ekonomi. Vi är fullt medvetna om att det krävs stora förändringar och förverkligande i någon del av förslagen i denna rapport Hållbar ekonomi.

Läs mer här >>

2016-01-18
Hållbar ekonomi
Då har utredningsförslagen i del 2 av Hållbar ekonomi presenterats för allmänheten och politiken. Det är med blandade känslor vi läser dessa utredningsförslag. Samtidigt som vi konstaterar att det är ett gediget arbete som våra tjänstemän har arbetat fram, är det många långtgående förslag som direkt går emot mycket av vår centerpartistiska grundideologi om hur vi bäst utvecklar vår kommun.

På kommunens hemsida är man tydlig med att påpeka att de besparingsförslag som presenterades i måndags ännu endast är ”Möjliga åtgärder för att få en hållbar ekonomi”. Detta är också viktigt att understryka – politiken har ännu inte tagit ställning till huruvida detta är besparingsförslag som vi kommer att kunna ställa oss bakom. Att vi måste göra förändringar för att kunna nå en långsiktig hållbar ekonomi för Tingsryds kommun är dessvärre ett faktum. Dock finns det många åsikter i hur man bäst når denna hållbara ekonomi. Några besparingsförslag kommer förmodligen att bli nödvändiga men vilka dessa ska bli gäller det att överväga och analysera väl. Ett besparingsförslag får inte riskerar att ge kostbara förluster som skulle äta upp de besparingarna som är tanken med besparingsförslagen.

Centerpartiet kommer att lägga mycket energi på att nu gå igenom utredningsmaterialet. Vi kommer att stöta och blöta alla dessa förslag för att komma med våra ställningstagande och ge motförslag till hur vi bäst uppnår en långsiktig hållbar ekonomi. Vad vi kommer att landa i är ännu för tidigt att säga men att vi tex kommer att ha mycket svårt för att köpa skolnedläggningar står redan nu klart.

Ni är hjärtligt välkomna med att komma med synpunkter och med era argument hur vi bäst uppnår en hållbar ekonomi för Tingsryds kommun.   mikael.andersson@centerpartiet.se

Ni hittar utredningsförslagen i Hållbar ekonomi del 2 på Tingsryds kommuns hemsida, klicka här >> för att komma direkt dit.


Aktuellt-startsida     nästa >>>

Till aktuellt i kommunen 2016-01-18 — >>
Till aktuellt i kommunen 2013-09-12 — 2015-12-08 >>
Till aktuellt i kommunen 2012-09-12 — 2013-06-20 >>
Till aktuellt i kommunen 2012-01-22 — 2012-09-09 >>
Till aktuellt i kommunen 2011-10-14 — 2012-01-04 >>
Till aktuellt i kommunen 2009-10-27 — 2011-09-30 >>

>>

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *