Aktuellt

Aktuellt-startsida     nästa >>>
Glad sommar


2016-07-24
Minnesord över Thorbjörn Fälldin
Thorbjörn Fälldin

Thorbjörn Fälldin var en av 1900-talets främsta politiska ledare i Sverige. Han bröt ett 44-årigt socialdemokratiskt maktinnehav och bildade den första borgerliga majoritetsregeringen sedan demokratins genombrott i Sverige. Som partiledare 1971-1985 ledde han Centerpartiet till de främsta valframgångarna någonsin.

Läs minnesorden över Thorbjörn Fälldin i sin helhet här >>

2016-04-23
Biblioteket representerar samhällets närvaro i lokalsamhället
bibliotekBiblioteken utgör en grundläggande del av ett civiliserat samhälle. I en tid med svikande PISA-resultat hos Sveriges skolbarn måste vi även inse att det finns ett samband mellan just sjunkande skolresultat och biblioteksnedskärningar.
Att lägga ned bibliotek är ett svek mot våra skolbarn och mot våra övriga medborgare. Det är ett svek mot vårt moderna samhälle.

Vi har helt enkelt inte råd att vara utan tillgång till biblioteken. Men biblioteken är så mycket mer än tillgång till litteratur och utlåning av fysiska böcker. Biblioteket representerar samhällets närvaro i lokalsamhället och bidrar till delaktighet i samhället genom att vara en mötesplats för utbyte av information och kunskap. Inte minst utgör biblioteken en träffpunkt för det mänskliga mötet som är så viktigt för att vi ska kunna utvecklas och må väl och känna trygghet till samhället. Biblioteken är en självklar del av vardagen och måste vara tillgängligt för alla.

Läs mer här >>

2016-04-19
Skolan är central för utveckling och livskraft
För Centerpartiet är en levande landsbygd som möjliggör att Hela Tingsryds kommun ska leva grunden för vår ideologi och för våra politiska prioriteringar. Ser man till hela kommunens bästa är skolan helt central. En nära skola för de minsta barnen är en självklar trygghetsfaktor, både för barnen och för dess föräldrar. En nära skola i dessa minsta år är en förutsättning för var människor väljer att bosätta sig när de tänker bilda familj. Trygghetsfaktorn är central liksom orternas möjlighet till livskraft. Därför ser Centerpartiet det som nödvändigt att det ska finnas skola för barnens första år i kommunens sju största tätorter.

Läs mer här >>

2016-02-18
Hållbar ekonomi speglar inte verkligheten
Närmare 3/4 av befolkningen i Tingsryds kommun bor utanför Tingsryds tätort. Detta är en grundförutsättning för vår kommun som den kommunala organisationen behöver spegla. Detta missar dock de flesta förslagen i ”Hållbar ekonomi” helt. Centerpartiet förordar istället rationaliseringar i den centrala administrationen, vissa försäljningar och en skattehöjning för att skapa en ekonomi i balans också på sikt.

Bakgrunden till handlingsplanen för hållbar ekonomi – är en kommun som under de senaste åren i takt med omfattande investeringar och borgensåtaganden dragit på sig en stor låneskuld. Det skulle kunna tolkas som att kommunen därmed är i kris, men det är förenklat att säga så. Visst ser även vi i Centerpartiet att Tingsryds kommun har vissa problem, men dessa härrör sig främst till att kommunens höga belåningsgrad och de risker som denna belåning för med sig. Därför behöver kommunen på sikt och när affärsmöjligheter ges, sälja framför allt industrifastigheter för att minska vår skuldsättning.

Läs mer här >>
Se debattartikeln i SMP här >>

2016-01-20
Lägesrapport från Centerpartiets arbete med förslagen i Hållbar ekonomi
Centerpartiet är långt ifrån klara med vårt arbete att ta fram vårt motförslag till denna del av Hållbar ekonomi. Men redan nu är vi helt på det klara med att Centerpartiet kommer att säga ett klart nej till skolnedläggningar. Likaså är vi eniga gällande behovet att behålla Linnerydsbadet och att vi inte ställer upp på att försämra stödet till samlingslokalerna i Tingsryds kommun. Vi har också i detta öppnat upp för att det nu är dags för en skattehöjning i Tingsryds kommun. En skattehöjning är motiverad när den ställs mot neddragningar inom kärnverksamheten.

En skattehöjning är dock inte den enda lösningen som Centerpartiet ser som alternativ till de mest kontraproduktiva förslagen i Hållbar ekonomi. Vi är fullt medvetna om att det krävs stora förändringar och förverkligande i någon del av förslagen i denna rapport Hållbar ekonomi.

Läs mer här >>

2016-01-18
Hållbar ekonomi
Då har utredningsförslagen i del 2 av Hållbar ekonomi presenterats för allmänheten och politiken. Det är med blandade känslor vi läser dessa utredningsförslag. Samtidigt som vi konstaterar att det är ett gediget arbete som våra tjänstemän har arbetat fram, är det många långtgående förslag som direkt går emot mycket av vår centerpartistiska grundideologi om hur vi bäst utvecklar vår kommun.

På kommunens hemsida är man tydlig med att påpeka att de besparingsförslag som presenterades i måndags ännu endast är ”Möjliga åtgärder för att få en hållbar ekonomi”. Detta är också viktigt att understryka – politiken har ännu inte tagit ställning till huruvida detta är besparingsförslag som vi kommer att kunna ställa oss bakom. Att vi måste göra förändringar för att kunna nå en långsiktig hållbar ekonomi för Tingsryds kommun är dessvärre ett faktum. Dock finns det många åsikter i hur man bäst når denna hållbara ekonomi. Några besparingsförslag kommer förmodligen att bli nödvändiga men vilka dessa ska bli gäller det att överväga och analysera väl. Ett besparingsförslag får inte riskerar att ge kostbara förluster som skulle äta upp de besparingarna som är tanken med besparingsförslagen.

Centerpartiet kommer att lägga mycket energi på att nu gå igenom utredningsmaterialet. Vi kommer att stöta och blöta alla dessa förslag för att komma med våra ställningstagande och ge motförslag till hur vi bäst uppnår en långsiktig hållbar ekonomi. Vad vi kommer att landa i är ännu för tidigt att säga men att vi tex kommer att ha mycket svårt för att köpa skolnedläggningar står redan nu klart.

Ni är hjärtligt välkomna med att komma med synpunkter och med era argument hur vi bäst uppnår en hållbar ekonomi för Tingsryds kommun.  

Ni hittar utredningsförslagen i Hållbar ekonomi del 2 på Tingsryds kommuns hemsida, klicka här >> för att komma direkt dit.


2015-09-25

2015-09-25
Britt-Louise Berndtsson på centerstämman
Pressmeddelande
Avbrott ska kosta enligt beslut på Centerstämma
Centerpartiet har idag antagit sitt program ”Utveckla hela landet”. En av de saker som riksdagsgruppen ska driva framöver är att få på plats en lagstadgad avbrottsersättning inom bredband och mobiltelefoni, där kommunikationsoperatörerna får ta sitt ansvar om olyckan skulle vara framme.
Mobil telefoni med täckningsgrad över hela landet (inklusive sjöar, hav och fjälltrakter) är ett annat viktigt avsnitt i stämmoprogrammet som klubbats.

 • Olyckor sker oberoende av tillgång till infrastruktur. Det är det ena. Det andra är trygghet och likvärdiga villkor över hela landet i vardagen. Telefoni är grundläggande service, som alla är beroende av. Det känns bra att partistyrelsen och stämman håller med mig, säger Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda, som skrivit motionerna till stämman.
 • En lagstadgad avbrottsersättning driver på kvalitets- och säkerhetssträvanden. Samtidigt blir villkoren mer rättssäkra för kunderna, framhåller Britt-Louise Berndtsson. Hon tillägger att vi nu är beroende av bredband. Det ställer krav på tillförlitlighet och kvalitet!
 • Ytterligare upplysningar kan lämnas av:
  Britt-Louise Berndtsson 073 844 92 16


  2015-06-15
  Företagsbesök: Delikatessgrabbarna och Fridafors Fritidscenter
  2015-06-15
  DelikatessgrabbarnaPå måndagskvällen var Tingsrydscentern på företagsbesök i Fridafors. Kvällen inledes på Delikatessgrabbarna där Pierre Hägerstrand och Magnus Svensson visade upp sin verksamhet och berättade om sitt företag i delikatessbranschen.

  DelikatesgrabbarnaDelikatesgrabbarna
  Intresset för denna kväll med företagsbesök var god, ca trettio personer närvarade och fick ta del av smakprov från Delikatessgrabbarnas sortiment med olika korvar och sillinläggningar.

  Fridafors FritidscenterKvällen avslutades sedan med fika på Fridafors fritidcenter där Paul-Willy Ohlsson berättade om Fridafors Fritidscenters verksamhet som ett äventyrs- och aktivitetscenter med bland annat mycket populär lägerverksamhet för funktionshindrade.

  Titta gärna in på Delikatessgrabbarna och Fridafors Fritidscenter hemsidor för att läsa mer om deras verksamheter:


  Distriktsstämma – Centerpartiet Kronoberg
  2015-04-11
  Distriktsstämma 2015
  Årets distriktsstämma för Centerpartiet Kronoberg hölls på Rådmannen i Alvesta lördagen den 11 april. Det var en stor samling centerpartister som slöt upp för att bland annat lyssna till Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl.
  Martin ÅdahlSom alltid när Martin Ådahl talar gör han det med energi och inlevelse som skapar inspiration och glädje hos åhörarna. Talet på distriktsstämman var inget undantag till detta

  Martin gav en bra redogörelse kring det vägval vi nu står inför inom svensk politik. Ett vägval mellan höjda skatter på arbete och sämre offentliga finanser eller fler jobb i småföretag och möjlighet för utveckling i hela Sverige vilket ger mer till vår välfärd. Det handlar om regeringens vilja att höja skatter för att finansiera åtgärder och bidrag istället för att behålla riktiga jobb.

  Martin slog fast att det vi istället behöver är en fördjupad jobblinje med bättre matchning av arbetskraften där fler vill jobba och där framför allt fler vågar anställa i fler företag.
  Distriktsstämma 2015
  På stämman återvaldes även Per Schöldberg till ordförande för Centerpartiet Kronoberg. Efter stämman består nu Kronobergs distriktsstyrelse av följande ledamöter och ersättare:

      Ledamöter:
  Per Schöldberg, ordförande
  Elizabeth Peltola, 1:e vice ordförande
  Thomas Haraldsson, 2:e vice ordförande
  Angelica Karlsson
  Kent Danielsson
  Sven Jansson
  Britt-Louise Berndtsson
  Ingemar Hugosson
  Andreas Håkansson
  Ersättare:
  Gudrun Holmberg
  Rasmus Petersson
  Andreas Olsson
  Monica Pihl
  Patrik Davidsson
  Claes Lindahl
  Stefan Willfors
  Anna Johansson
  För att se fler bilder från distriktsstämman, klicka här >>


  Årsmöte – Centerpartiet i Tingsryd

  2015-02-22
  001
  På Tingsrydscenterns årsmöte i Björkeborg, Väckelsång den 22 februari omvaldes Anna Johansson till ordförande för kretsstyrelsen. Till övriga styrelseledamöter valdes: Mikael Andersson, Johan Karlson, Cecilia Cato, Björn Elmqvist, Lennart Fohlin, Eva Hagelberg, Lars Nilsson och Karin Nilsson.

  Årsmötet fattade även beslut om att med kraft agera mot Svenska Kraftnäts planer på en ny luftburen 400-kilovoltsledning genom kommunen. Centerpartiet i Tingsryd kräver en nedgrävning av denna kraftledning. Dessa krav formulerade årsmötet i ett öppet brev till Svenska kraftnät. Läs det öppna brevet till Svenska Kraftnät här >>

  Olle LarssonPå årsmötet fick deltagarna även lyssna till ett intressant och spännande fördrag av Olle Larsson, fil dr i historia vid Lunds universitet och verksam som lektor vid Växjö Katedralskola, dessutom författare och krönikör i Smålandsposten.

  Olle Larsson bjöd på en historisk föreläsning där han berättade om hur det var att leva i de småländska gränstrakterna under 1600-talet. Gränstrakter som var oerhört krigsdrabbade under medeltiden fram till år 1679. Det var berättelse som gav påminnelse om att det inte är länge sedan Sverige upplevde liknade hemskheter som nu sker i vår omvärld, i tex Ukraina.


  Kronobergscenterns höst/vintermöte
  2014-12-04

  Riksdagskandidater
  Kronobergscenterns topptrio på rikdagsvallistan inför extra valet 22 mars
  (från höger) Eskil Erlandsson, Karin Nilsson och Isak Engqvist

  Kronobergscentern höll på torsdagskvällen höst/vintermöte på Rådmannen i Alvesta. På mötet föredrog bland annat Magnus Demervall om sin tid som stabschef hos Annie Lööf och där han berättade om sina erfarenheter från supervalåret.

  Andra programpunkter var rapportering från de olika kretsarnas valanalyser, Åke Carlsson som gav sin syn på det politiska läget utifrån partistyrelsens sida samt Eskil Erlandsson som berättade kring de senaste dagarnas regeringshaveri och turerna kring Stefan Löfvens minst sagt klantiga hantering kring budgeten. En hantering som resulterade i att Stefan Löfven mot sitt löfte att avgå i det fall Alliansens budget skulle vinna omröstningen i riksdagen, ändå valde att sitta kvar tills det blir extra valden 22 mars.

  Vi har således ännu ett val att se fram mot. Ett extra val som Centerpartiet Kronoberg nu ser fram mot och är fullt taggade inför. På detta möte fastställdes även Centerpartiet Kronoberg riksdagslistan inför extra valet den 22 mars 2014. En riksdagslista som även denna gång toppas av Eskil Erlandsson följt av Karin Nilsson och Isak Enqvist

  Ni hittar bilder från Kronobergscenterns höst/vintermöte här >>  Regionala kommundagar i Karlskrona

  2014-11-21/22
  Regionala kommundagar 2014
  Årets regionala kommundagar för Centerpartiet i sydostregionen genomfördes i Blekinge på Marinmuseumet i Karlskrona. Ca nittio centerpartister träffades och fick förmånen att ta del av ett synnerligen inspirerande program som Centerpartiet i Blekinge hade mönstrat upp;

  Martin Ådahl, Centerpartiets chefekonom, pratade om förutsättningarna för vår roll i oppsosition på riksnivå och om de ekonomiska utmaningar vi står inför med den jobbfientliga politik som regeringen har aviserat.

  Ola Spännar, Centerpartiets kommunikationschef, gav sin syn på valresultatet och pratade om vilka lärdomar vi ska dra av denna valrörelse.

  Richard Bauer, chef för Marinmuseumet i Karlskrona, berättade om Marinmuseuemet.

  Stefan Lind, samhällsbyggnadsstrateg i Jönköping, pratade om höghastighetstågens möjligheter för regional tillväxt. På detta ämne deltog även Anders Åkesson, riksdagens trafikutskott, Karin Jonsson, oppositionsråd i Norrköping och Magnus Larsson, blivande kommunalråd i Karlskrona tillsammans med Stefan Lind i en paneldebatt om om infrastruktur och dess påverkan på regionerna.

  Ingrid Hermansson, socialnämndens ordförande i Karlskrona, redogjorde för erfarenheter kring ”fallet Yara” med en efterföljande paneldebatt med just Ingrid Hermansson, Christer Jonsson, landstingsråd i Kalmar, Elizabeth Peltola, kommunstyrelsens ordförande i Älmhult och Magnus Larsson, där man diskuterade socialfrågor och om vi behöver en ”Lex Yara”.

  Christina Davidsson, blivande kommunstyrelseordförande i Nybro, pratade om det fantastiska val som Centerpartiet i Nybro genomförde, ett val som tog dem till positionen som största parti i Nybro.

  Niklas Wiklund, örlogskapten, försvarsdebattör och försvarsbloggare, fick avsluta dessa regionala kommundagar med en redogörelse över de besparingar som det svenska försvaret har gått igenom sedan år 2000. Besparingar och nedskärningar som han i högsta grad var kritisk till.

  Centerpartiet i Blekinge ska ha ett stort tack för väl genomförda dagar och på alla punkter lyckat arrangemang!

  Ni hittar bilder från årets regionala kommundagar här >>


  Valresultatet 2014!
  Valresultat
  Då är valresultaten fastställda för både riksdagsvalet, landstingsvalet i Kronoberg och kommunvalet i Tingsryd.
  I riksdagsvalet i Kronoberg fick Centerpartiet 9,1%. I landstingsvalet i Kronoberg fick Centerpartiet 11,08 % och i kommunvalet i Tingsryd fick Centerpartiet 23,59 %.

  De som nu kommer att representera Centerpartiet i det nya kommunfullmäktige är följande personer:
              Anna Johansson
              Cecilia Cato
              Lennart Fohlin
              Marie-Louise Hilmersson
              Eva Hagelberg
              Lars Nilsson
              Ann-Christin Johansson
              Britt-Louise Berndtsson
              Mikael Andersson
              Johan Karlsson
  med följande ersättare:
              Sven-Erik Svensson
              Mats Wembo
              Karl-Gustav Sjökvist
              Björn Elmqvist
              Olof Andersson

  Vi vill rikta ett stort tack till alla som gav Centerpartiet detta förtroende. Ert förtroende värmer starkt och vi ska göra vårt bästa för att leva upp till detta förtroende under kommande mandatperiod.


  En bra kommun ska bli ännu bättre!
  Val 2014 Val 2014  Centerpartiets valmanifest

  Valmanifest
  Centerpartiets valmanifest för mandatperioden 2014-2018 hittar ni här>>


  Centerpartiet i Tingsryd ska göra en bra kommun ännu bättre!

  Tingsrydscentern
  Ni hittar våra fullmäktigekandidaters hjärtefrågor här>>


  Valprogram för 2014-2018
  Kommunprogram
  Centerpartiet i Tingsryds kommuns lokala valprogram hittar ni här>>
  Länsprogram
  Centerpartiet i Kronobergs länsprogram hittar ni här>>  Det är vi som vill ta ansvar för utvecklingen i Tingsryds kommun

  Tingsrydscentern

  Bakre raden från vänster: Sören Gabrielsson, Björn Elmqvist, Lars Nilsson, Cecilia Cato, Olof Andersson, Mats Karlsson, Sven-Erik Svensson, Anna Johansson, Dag Runesson, Mikael Andersson, Lennart Karlsson, Johan Karlson
  Mellersta raden från vänster: Annica Hägg-Johansson, Ann-Charlotte Cato, Marie-Louise Hilmersson, Lennart Fohlin, Eva Hagelberg, Ann-Christine Johansson, Sven Johansson
  Nedre raden från vänster: Anders Nilsson, Karl-Gustav Sjökvist, Maria Petersén, Mats Wembo, Göran Petersson

  vallista2014  Centerframgångar i EU-valet

  2014-05-25
  EU-valet

  Glädjande att Centerpartiet gjorde sitt bästa EU-val på 19 år!

  Extra glädjande är det att vi i Tingsryds kommun är den centerstarkaste kommunen i länet.

     
  Efter denna valrörelse gäller det att än tydligare få ut vårt budskap om behovet av närodlad politik för utveckling av hela landet och för utveckling av Tingsryds kommun i synnerhet.

  Centerpartiet behövs för en levande landsbygd och för ett välmående Sverige!  Rösta i EU-valet

  2014-05-23
  EU-val
  På söndag kan du rädda världen! Jo, det är sant. Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl skriver ett upprop för att få fler att gå och rösta och, just det, rädda världen.

  Och visst är det så. Din röst på söndag är oerhört viktig! Det är med din röst du påverkar att det blir rätt personer, med rätt värderingar och prioriteringar som vi skickar till Europaparlamentet!

  Centerpartiet vill ha ett smalare men vassare EU. Vi vill ha mer närodlad politik med mindre detaljstyrning och en fortsatt svensk krona. Vi vill att svenska djurskyddsregler ska gälla inom hela EU och att det ska vara lönsamt för alla att köpa svenskt.
  EU-val

  Centerpartiet har en otroligt stark topptrio i Kent Johansson, Kristina Yngwe och Fredrick Federley. Dessa kommer att göra stor nytta för Sverige i Bryssel så se nu till att gå till valurnorna på söndag och lägg din röst på Centerpartiet för ett smalare men vassare EU och för att citera Martin Ådahl:

  Trodde du att EU-valet på söndag inte betyder något, att det bara är några politruker i ett meningslöst parlament borta i Bryssel? Då ska jag säga dig att söndag är din bästa chans på mycket länge att med din röst rädda världen. Ja, exakt precis så, högst konkret och bokstavligen ”rädda världen”.  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson besökte Tingsryds kommun

  2014-03-29
  Frida Holmqvist, Tobias Holmqvist, Eskil Erlandsson, Anna Johansson och Karin Nilsson
  Frida Holmqvist, Tobias Holmqvist, Eskil Erlandsson, Anna Johansson och Karin Nilsson

  Lördagen den 29 mars besökte landsbygdsminister Eskil Erlandsson Tingsryds kommun. Under detta besök anordnade Tingsrydscentern en aktivitet med gårdsbesök hos Frida och Tobias Holmqvist på deras gård i Skarmansmåla, Älmeboda.

  Uppslutningen för att lyssna på landsbygdsminister och för att lyssna på Tobias Holmqvist presentationen av verksamheten på gården var stor och det var en fröjd att få se denna välskötta gård med en högst välmående djurbesättning.

  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson kunde konstatera att hans engagemang för landsbygden betyder mycket för utvecklingsmöjligheterna för en landsbygdskommun såsom Tingsryds kommun.

  Kvällen avslutades sedan med middag på Holken i Yxnanäs där Eskil Erlandsson berättade om vad han som centerpartistisk minister med landsbygden i fokus har gjort för landsbygden hittills och vad regeringen har på gång i kommande satsningar för utveckling i hela landet.

  Ni hittar fler bilder från Landsbygdsminister Eskil Erlandssons besök i Tingsryds kommun här >>  Tingsrydscenterns topp-fyra på listan till Kommunfullmäktige

  Cecilia Cato, Anna Johansson, Lennart Fohlin och Marie-Louise Hilmersson
  Cecilia Cato, Anna Johansson, Lennart Fohlin och Marie-Louise Hilmersson

  Centerpartiet i Tingsryds lista inför valet till Kommunfullmäktige den 14 september 2014 toppas av:
  Anna Johansson, Södra Sandsjö,
  Cecilia Cato, Linneryd,
  Lennart Fohlin, Ryd
  Marie-Louise Hilmersson, Älmeboda

  Den kompletta listan över kandidater till kommunfullmäktig för Centerpartiet i Tingsryd
  hittar ni här >>  Distriktsstämma

  2014-03-15

  Distriktstämma 2014
  Centerpartiet i Kronoberg genomförde sin årliga Distriktsstämma vid Grimslövs folkhögskola lördagen den 15 mars.

  Knappt hundra ombud från länets olika kretsar hade samlats och valde enhälligt Per Schöldberg till fortsatt förtroende som Distriktsordförande för Centerpartiet Kronoberg.

  Centerpartiet i Kronobergs Distriktsstyrelsen består efter denna stämma av av följande ledamöter och ersättare:

  Ledamöter:
  Per Schöldberg, Växjö
  Elisabeth Peltola, Diö
  Angelica Karlsson, Fagerhult
  Johanna martin, Växjö
  Isak Engqvist, Markaryd
  Kent Danielsson, Ljungby
  Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda
  Ingemar Hugosson, Åseda
  Thomas Harladsson, Vislanda
  Ersättare:
  Patrik Davidsson, Fröseke
  Clas Lindahl, Älmhult
  Stefan Willfors, Ljungby
  Mikael Andersson, Ryd
  Gudrun Holmberg, Furuby
  Andreas Håkansson, Växjö
  Monika Phil, Alvesta
  Sven jansson, Markaryd
  Distriktstämma 2014 Distriktstämma 2014
  På stämman avtackades även Landstingsrådet Lena Karlsson för sina värdefulla gärningar för Kronoberg. Som nytt Landstingsråd för Centerpartiet tar nu Sven Sunesson över och förkunnade att han kommer att fortsätta i Lena Karlssons anda och driva på för genomslag av centerpartistisk politik för landstinget och regionens bästa.

  Stämman avslutades med seminarier med kronobergscenterns Riksdagskvinna Karin Nilsson, med Regionenheten Syd, med Berne Persson och med Landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
  Distriktsstämma 2014

  Eskil Erlandsson pratade på sitt seminarium bland annat om hur vi ska få folk att prata landsbygd, att hela landet ska leva och om betydelsen av att landsbygdssäkra alla beslut. En modell som är applicerbar i hela landet, i land som stad, i stort som smått.

  För att se fler bilder från Distriktsstämman klicka här >>  Uttalande

  2014-02-02

  Vid Väckelsång-Tingsås Centerpartiavdelnings årsmöte den 2 februari 2014 gjordes följande uttalande:

  Öka anslaget till privata utfartsvägar och enskilda vägar
  Tingsryds kommun har genom Centerpartiets politiska arbete genom åren arbetat hårt för att underhålla det finmaskiga vägnätet i kommunen. Vi ser det som angeläget att utöka satsningen på det enskilda vägnätet och de privata utfartsvägarna.

  Detta är viktigt för att bibehålla och få nya invånare till landsbygden. Det är också viktigt att vägstandarden förbättras långsiktigt för olika slags transporter som sker. Jord- och skogsbruket utgör en viktig del i vårt lokala näringsliv. Skolskjuts, serviceresor och privata resor skall kunna ske på tillfredsställande sätt på våra vägar.

  Centerpartiet i Väckelsång-Tingsås anser därför att anslaget till enskilda vägar och privata utfartsvägar utökas med en halv miljon för budgetåret 2015. Om man utökar med grusning till vartannat år istället för som i nuläget vart tredje blir kostnadsökningen ca 150.000:-. En extra hyvling per år skulle innebära ytterligare 150.000:- . Övriga 200.000:- bör användas till förbättringar av skötsel på de enskilda vägarna, bl a utökning av dammbindning.

  Det är bra om det finns resurser avsatta till enskilda vägar eftersom staten ofta (genom centerns påtryckning) tillskjuter extra medel för förbättring av det enskilda vägnätet.

  Centerpartiet Väckelsång-Tingsås 2014-02-02  Pressmeddelande
  2014-02-10

  Bowlinghall först
  För oss i Centerpartiet är alla verksamheter och Tingsryds kommuns medborgare viktiga. Därför vill vi satsa på bowlingen som är en bred verksamhet som de flesta kommuninvånare kan använda. Redan idag används hallen flitigt av aktiva, pensionärer, personer med funktionshinder, barnfamiljer och övriga. Kägelklubben spelar i division 1 och har behov av en anläggning med 8 banor.

  Vi i Centern har hela tiden prioriterat utbyggnad av bowlinghall framför utveckling av Idrotten 1 med konstgräsplan. I Kultur och fritidsnämnden har vi tidigare varit överens om denna prioritering men under 2013 har M och S ändrat åsikt och istället prioriterat Konstgräsplan (7 milj under 2015). Vid ett extra möte i december även beslutat att de pengar 8,9 milj som var avsatta till bowlinghall ska användas till att utveckla kvarteret Idrotten 1 under 2014. Med tillägget – detta förutsätter Bollhallsföreningens utbyte av golv i Bollhallen.

  Detta är en investering på 16 milj och vi i Centerpartiet anser att en investering av denna storlek ska stå på egna ben inte vara beroende av en ekonomisk förenings beslut.

  Vi anser att det måste vara dags att förverkliga planerna med ny bowlinghall och att en mer realistisk kostnadskalkyl måste tas fram. Det måste gå att bygga eller på annat sätt åstadkomma en acceptabel anläggning för betydligt lägre penning än 25-30 mkr.

  För Centerpartiet i Tingsryds kommun

  Anna Johansson      Eva Hagelberg      Maria Petersén  Europaparlamentarikern Kent Johansson (C) besökte Tingsryd den 25 januari

  Kent Johansson

  Lördagen den 25 januari besökte centerpartiets Europaparlamentariker Kent Johansson Tingsryd. Under detta besök gjorde Kent Johansson bland annat ett studiebesök i Ebbalycke och såg hur den kommunala bostadsstiftelsen Kommunhus fullt ut har lyckats med energiomställningen och helt slopat fossila bränslen.

  Därefter besökte Kent Johansson Börjes varuhus som är tämligen unika med sin köttdisk där man säljer egenproducerat kött. På Börjes blev det givetvis också ett besök uppe på Börjes hylla.

  Besöket avslutas sedan på AMBs musikgymnasium som dessutom hade öppet hus denna dag.

  Se pressmeddelandet inför Kent Johanssons besök i Tingsryd här >>

  Så här skriver Kent Johansson själv om sitt besök i Tingsryd. Läs här >>

  För att se bilder från Kent Johanssons besök i Tingsryd klicka här >>  Motion – En giftfri kommun

  Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadlig för vår hälsa och miljö. Kemikalier finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. De finns i kläderna vi har på oss, elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi vilar i, maten vi äter och vattnet vi dricker.

  Vi måste kunna lita på att våra livsmedel är säkra, att textilier vi köper in till kommunen inte innehåller antimögelmedlet dimetylfumarat, att barnleksaker inte innehåller bisfenol A, att vattnet vi dricker är säkert eller att suddgummin i skolan inte innehåller ftalater samt att vi i kommunens verksamheter inte vistas i miljöer med giftiga golvmattor. Likaså måste vi kunna lita på att våra barn i förskolor leker i säkra lekmiljöer som inte har slipers, gamla däck eller att det finns gammal elektronik
  i deras lekmiljöer.

  Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag.Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

  Regeringen har även presenterat en proposition:
  ”På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken”. I propositionen redovisar regeringen sin strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Strategin består av de åtta etappmål om farliga ämnen som regeringen tidigare har beslut, insatser som bidrar till att nå dessa etappmål samt övriga insatser som behövs för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och vägen mot en giftfri vardag.

  Centerpartiet vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss som bor i Tingsryds kommun. Vi måste på alla plan arbeta för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen.

  Läs motionen om en giftfri kommun i sin helhet här >>  Centerpartiets stämma 2013

  Karlstad2013 489

  Den 19-22 september var 521 centerpartistiska ombud samlade i Karlstad för att delta på Centerpartiets stämma. Det var en stämma som präglades av optimism och framåtanda med många kloka beslut för en långsiktigt hållbar politik med tydligt fokus på jobb, företagande, miljö och landsbygd.

  Centerpartiets partistämma antog det nya jobbprogrammet som fokuserar på företagen. Bland förslagen finns skattesänkningar som ska ge fler jobb genom att det billigare för företagen att anställa fler. Dessutom antogs ett ambitiöst och modernt miljöprogram som tydligt markerar att Centerpartiet ska vara en ledande kraft för att ställa om till en hållbar utveckling i Sverige och internationellt. Med ett hållbart energisystem i sikte, är Centerpartiets vision att Sverige inom en generation ska vara ett samhälle med 100 procent förnybar energi fritt från kärnkraft och uranbrytning. Centerpartiet beslutade även att jobba för att våra barn ska ha rätt att leva i en giftfri vardag.

  Extra glädjande för Centerpartiet i Kronoberg var det att stämman valde Uppvidinges Åke Carlsson till ny partistyrelseledamot i Centerpartiet. Åke kommer att bidra med ett starkt engagemang och ge Centerpartiet en än tydligare regional förankring.

  För att se bilder Centerpartiets stämma i Karlstad klicka här >>  Val till Europaparlamentet den 25 maj 2014

  Centerpartiet i Tingsryd ställer upp med två kandidater i valet till Europaparlamentet - Mikael Andersson och Britt-Louise Berndtsson

  Centerpartiet i Tingsryd ställer upp med två kandidater i valet till Europaparlamentet – Mikael Andersson och Britt-Louise Berndtsson

  Den 25 maj 2014 genomförs valet till Europaparlamentet. Tingsrydscentern har två kandidater som ställer upp i detta val – Mikael Andersson och Britt-Louise Berndtsson.
  Första steget mot Europavalet är nu en medlemsomröstning där Centerpartiets vallista till Europaparlamentet ska fastställas. Vill ni ha en lokal prägel på Europaparlamentet kryssar ni lämpligen de båda kandidaterna från Tingsrydscentern i denna medlemsomröstning.

  Tänk på att Europaparlamentet har mer påverkan på vår vardag här i Tingsryd än vad många av oss är medvetna. Därför är det viktigt att driva en politik inom Europaparlamentet som leder till att beslut ska fattas så nära dem som beslutet berör som möjligt  Kyrkovalet 15 september 2013

  Det är vi som vill ta ansvar för utvecklingen inom Tingsryds pastorat
  Centerpartiets kandidater till kyrkofullmäktige i Tingsryds pastorat

  Den 15 september är det kyrkoval. Det är då ni kan påverka utvecklingen inom kyrkan. Vi hoppas att ni alla tar denna möjligheten och röstar i kyrkovalet. Centerpartiet står för en öppen folkkyrka med förankring i de lokala församlingarna.

  Ni finner vår broschyr inför kyrkovalet här >>

  Centerpartiets valsedel till kyrkofullmäktige i Tingsryds pastorat
  Valet till Kyrkomötet:
  1. Vad står er nomineringsgrupp för?
  – Centerpartiet står för En öppen och demokratisk folkkyrka i hela landet.
  – En kulturbärande förvaltare med kristen värdegrund.
  – Kyrkan ska vara en naturlig mötesplats som ger trygghet.
  – Kyrkan ska finnas med och deltaga där människor möts i samhälls- och föreningsliv

  2. Varför ska man rösta på er?
  Centerpartiet kommer att jobba för
  – Att den lokala församlingen ges bästa möjlighet till engagemang och trygghet för barn, unga och äldre och ska vara grunden i kyrkans arbete.
  – Att församling, pastorat och stift har ett nära och fruktbärande samarbete.

  3. Vilken är er viktigaste fråga i kyrkovalet 2013?
  – Att församlingarna och dess kyrkor blir kvar över hela landet och att det skapas en verksamhet där människor känner framtidstro och delaktighet med kyrkan och därmed vill vara medlemmar.


  Aktuellt-startsida     nästa >>>

  Till aktuellt i kommunen 2013-08-04 — >>
  Till aktuellt i kommunen 2012-09-12 — 2013-06-20 >>
  Till aktuellt i kommunen 2012-01-22 — 2012-09-09 >>
  Till aktuellt i kommunen 2011-10-14 — 2012-01-04 >>
  Till aktuellt i kommunen 2009-10-27 — 2011-09-30 >>

  Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *